Access Bars

 

Access Bars

 

"32 bodů, které mohou změnit Váš život" - dotykem na konkrétní body na hlavě, které jsou zodpovědné za jednotlivé oblasti života je možné ovlivnit Vaše duševní bloky a hluboko zakořeněné vzorce chování v těchto oblastech a ty nechat rozpustit a žít tak jak je pro Vás přirozené.

Po Access Bars® terapii se cítíte svobodní a vaše mysl je klidnější protože terapie umožní rozproudění energie a vnímání života v jeho přirozené a jednoduché podobě.