Jak jsem se stal masérem

 

Má cesta

 

O práci se zdravím a tělem jsem se začal zajímat – jak jinak, než řešením vlastních zdravotních problémů a svého života celkově. S pomocí nejrůznějších technik a mých lektorů, mentorů a učitelů se mi podařilo zlepšit mé vlastní zdraví, ale i kvalitu života a radost z něj.

Poprvé jsem řešil své zdraví v 17ti letech jako aktivní sportovec a zapálený běžec na dlouhé tratě, když jsem občas nemohl chodit a lekaři konstatovali diagnozu revmatoidní artritida, s prognózou, v nejlepším případě zpomalení nebo zastavení zhoršování stavu. Za rok se mi podařilo se problémů úplně zbavit a podobný scénář jsem absolvoval ještě jednou o 35 let později, kdy jsem si jen "potřeboval připomenout" to co už jsem věděl. 

V roce 2017 jsem začal s prací s Reiki, když jsem absolvoval první a druhý stupeň, a v roce 2019 dokončil i třetí, mistrovský stupeň.

V létě 2018 jsem dostal příležitost mé dílčí nasbírané znalosti a zkušenosti z reflexní terapie doplnit a stmelit na nádherně vedeném semináři manželů Patákyových – následníků Ing. Jiřího Janči, kteří se Reflexní terapii věnují již téměř 30 let a jsou dle mého názoru jedni z nejzkušenějších terapeutů a lektorů Reflexní terapie v ČR.

V roce 2019 jsem absolvováním jednoho z nejrozsáhlejších seminářů práce s tělem pořádaných u nás pod hlavičkou Evropské akademie somatického vzdělávání (EASE) pod názvem "CORE TOUCH I" rozšířil své obzory v možnostech práce s tělem, ale i v návaznosti na to co můžeme nazývat duši, nebo psychika.

Díky své povaze a zvědavosti se snažím své zkušenosti a vzdělání stále rozvíjet a rozšiřovat. Neposledními semináři v řadě byly masérský kurs sportovní a rekondiční masáže, ale také Bowenovy tlakové terapie a baňkování a moxování dle tradiční čínské medicíny, ale i celá řada knih i dalších zdrojů.

Kromě odborných seminářů mne inspirují akce Mužské cesty Richarda Vojíka, a další semináře, které dávají možnost a prostor, naučit se více o sobě, fungování těla, vztahů mužů a žen a celé společnosti a světa.